SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano từ tính bọc vàng định hướng ứng dụng làm chất mang thuốc ức chế tăng sinh tế bào ung thư

09/04/2021

Đưa ra thị trường sản phẩm nghiên cứu ứng dụng nano vàng kim tự tháp

03/08/2016

Techmart “Sáng chế và kết quả nghiên cứu sẵn sàng chuyển giao”: nhiều sản phẩm Việt đáp ứng tốt nhu cầu ứng dụng

08/07/2015

Sử dụng nước ép chanh tổng hợp nano vàng

01/08/2014

Ứng dụng công nghệ nano vào mỹ phẩm

21/05/2014

Nghiên cứu ảnh hưởng của khuôn mềm CTAB đến hình dạng hạt nano vàng

13/01/2014

Phân tử nano vàng chữa bệnh ung thư

22/07/2011

Nghiên cứu công nghệ chế tạo và hoạt tính xúc tác của nano vàng trên chất mang Fe2O3

22/04/2008