SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Mô hình robot lặn có khả năng khảo sát ngầm và lấy mẫu nước

12/05/2021

Kết hợp các nhóm robot khác nhau để lập mô hình quá trình biến đổi của môi trường

04/05/2021

Tọa đàm "Câu chuyện môi trường trong thời đại 4.0"

25/03/2021

Thiết bị phân loại rác thải điều khiển từ xa

19/02/2021

Giải pháp IoT tự động quan trắc môi trường phục vụ nuôi trồng thủy hải sản

03/11/2020

Nghiên cứu mô hình quản lý đô thị tại TP.HCM trong điều kiện biến đổi khí hậu

18/09/2020

Đề xuất đầu tư 4 dự án trọng điểm để tăng cường tiềm lực KH&CN

15/09/2020

Đánh giá tác động xã hội của các đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

12/08/2020

Công bố chuỗi ấn phẩm về chất lượng không khí tại Việt Nam

14/07/2020

Tác động môi trường của việc nuôi hàu bằng vỏ xe

10/07/2020