SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Kết hợp các nhóm robot khác nhau để lập mô hình quá trình biến đổi của môi trường

04/05/2021

Dịch Covid-19: “Cú hích” giúp doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số, kinh tế số

28/04/2021

Chuyển giao quy trình sản xuất sinh khối vi sinh vật bằng hệ thống Bioreactor

16/04/2021

Chiết xuất tinh dầu bằng thiết bị chưng cất đa nguyên liệu ngay tại nhà

26/03/2021

Quy trình sấy cá tra một nắng bằng máy sấy động trục đứng ITS dùng năng lượng mặt trời

24/03/2021

Nghiên cứu mô hình dự báo tác động của biến đổi khí hậu tại TP.HCM

10/03/2021

Đánh giá hiệu quả điều trị thực nghiệm chuột tổn thương gan bằng nhân tố kích thích tăng trưởng bạch cầu hạt kết hợp thuốc Plenastem

16/09/2020

Mô hình hóa việc lan truyền bệnh viêm hô hấp cấp do virus 2019-nCoV

03/02/2020

Mô hình sản xuất cá hải mã vằn thương phẩm

21/07/2020

Kinh doanh tác phẩm nghệ thuật qua cấp phép

17/03/2020