SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Truyền thông Khoa học và Công nghệ: Phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh miền núi phía Bắc

10/05/2012

Họp Ban chỉ đạo Chương trình Nông thôn miền núi

14/10/2011

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và thiếu máu thiếu sắt ở phụ nữ tuổi sinh đẻ tại một xã miền núi dân tộc thiểu số huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

18/04/2008

Đánh giá khả năng chịu hạn và tách dòng gen mã hóa protein Dehydrin (LEA- D11) của một số giống đậu tương [glycine max (L) Merrill] địa phương miền núi.

07/03/2008

Nghiên cứu một số hành vi có hại cho sức khoẻ ở học sinh dân tộc nội trú miền núi phía Bắc

22/02/2008