SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Mô hình sản xuất sinh khối Artemia làm thức ăn cho thủy sản

17/09/2020

Sản xuất isomaltulose từ đường mía

31/03/2020

Quy trình nuôi sinh khối Artemia làm thức ăn cho cá cảnh

09/03/2020

Nghiên cứu loại bỏ phẩm màu và kim loại nặng trong nước thải bằng vật liệu composite điều chế từ chitosan và than hoạt hóa từ bã mía

16/01/2020

Nghiên cứu tạo hydro (H2) từ bã mía bằng phương pháp lên men kỵ khí

26/04/2018

Đầu tư công nghệ gia tăng giá trị trong sản xuất mía đường

02/06/2016

Sử dụng kỹ thuật lô khuyết trong đánh giá dinh dưỡng khoáng đạm, lân và kali của cây mía trên đất phù sa Đồng bằng sông Cửu Long

04/08/2014

Đề nghị sử dụng các vật liệu khác thay thế amiăng

21/07/2014

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến năng suất mía

09/06/2014

Chợ công nghệ và thiết bị tháng 4/2013

09/04/2013