SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Quy trình sản xuất viên chứa metformin hydroclorid phóng thích kéo dài và sitagliptin phóng thích tức thời

19/10/2020

Thuốc trị tiểu đường có thể giúp sống lâu và khỏe mạnh

15/10/2009

Xây dựng phương pháp định lượng metformin trong huyết tương người bằng HPLC

24/11/2008