SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Máy lột vỏ sắn tự động: Hoàn thiện sau 15 năm

17/05/2021

Tạp chí Khoa học máy tính Việt Nam được đưa vào danh mục SCOPUS

07/05/2021

Công nghệ giao diện máy tính - não giúp người bị liệt sử dụng máy tính và các thiết bị di động

21/04/2021

Ứng dụng máy học trong nghiên cứu chế tạo pin lithium

23/03/2021

Nghiên cứu công cụ ứng dụng trên hệ thống máy tính và xử lý dữ liệu lớn

15/03/2021

Thiết bị biến nhiệt cơ thể thành điện

02/03/2021

Áp dụng kỹ thuật học sâu để giải khối Rubik

08/03/2021

Máy vật lý trị liệu Royal và máy hiệu ứng nhiệt VL03 trong điều trị đau cơ xương khớp

02/03/2021

Máy khoan lấy mẫu bê tông nhựa "made in Vietnam"

03/02/2021

Mạng nơ-ron 'lưu động' thích ứng với các điều kiện thay đổi

03/02/2021