SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Tạp chí Khoa học máy tính Việt Nam được đưa vào danh mục SCOPUS

07/05/2021

Công nghệ giao diện máy tính - não giúp người bị liệt sử dụng máy tính và các thiết bị di động

21/04/2021

Nghiên cứu công cụ ứng dụng trên hệ thống máy tính và xử lý dữ liệu lớn

15/03/2021

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống chuyền treo tự động ngành may

09/01/2021

Chip máy tính hai đầu mới

17/11/2020

Đột phá mới trong công nghệ máy tính lượng tử

16/10/2020

Xu hướng phát triển tính toán lượng tử

29/08/2020

Máy tính lượng tử - đường đua còn dài?

24/08/2020

Vingroup sở hữu siêu máy tính thực hiện 5 triệu tỷ phép tính/giây

25/05/2020

Nghiên cứu phát triển phần mềm dịch vụ nền tảng trên nền điện toán đám mây tính toán hiệu năng cao

19/01/2019