SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Khởi nghiệp từ sản phẩm sáng tạo sinh viên

21/03/2017

Sáng chế Việt mới (F4)

06/09/2016

Nghiên cứu phát triển máy gọt vỏ, lấy cùi thơm bán tự động

07/04/2015

Chợ công nghệ và thiết bị tháng 4/2014

21/04/2014

Giới thiệu kết quả nghiên cứu KH&CN, TP.HCM 1&2/2014

08/02/2014

TP.HCM:Thí điểm máy cắt, vớt lục bình trên kênh rạch

18/12/2013

Top 10 sản phẩm với công nghệ nổi bật

28/11/2013

“Trị” lục bình bằng máy cắt tự động

10/07/2013

Chợ công nghệ và thiết bị tháng 3/2013

23/03/2013

Sáng chế về sản xuất vật liệu xây dựng

21/03/2013