SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Máy bay phun thuốc DJI AGRAS T20

09/12/2020

Dùng drone canh tác nông nghiệp công nghệ cao

02/12/2020

Thành lập cơ sở đào tạo vận hành máy bay không người lái đầu tiên ở Việt Nam

23/09/2020

Việt Nam thiết kế, chế tạo thành công máy bay không người lái

31/01/2020

Máy bay phun thuốc và gieo hạt giống PG30s

02/12/2019

Mời tham dự hội thảo giới thiệu “Ứng dụng Drone nông nghiệp trong quản lý – phân tích và sản xuất – canh tác”

25/09/2019

15 giải thưởng đột phá công nghệ năm 2015 do Popular Mechanics bình chọn

03/02/2016

Bay lên bằng đôi chân trần

07/10/2014

Máy bay không người lái trên thị trường

04/06/2014

“Máy bay côn trùng” phát triển

28/05/2014