SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nghiên cứu quy trình sản xuất chất màu chlorophyll từ bèo tấm

31/03/2021

Điều trị thành công ung thư cổ tử cung bằng tế bào gốc

08/07/2014

Khảo sát khả năng thu nhận anthocyanin bằng phương pháp nuôi cấy tế bào bắp cải tím

08/01/2013

Sáng chế về tế bào gốc

20/10/2012

Bước đầu ứng dụng phần mềm surgiplan trong phẫu thuật chọc hút qua khung định vị máu tụ trong não tự phát tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định

14/04/2008