SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Cao chiết từ lá Vối: nguồn dược liệu mới hỗ trợ bảo vệ gan, giảm lipid máu

27/11/2020

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm mới ứng dụng điều trị bệnh rối loạn lipid máu

15/07/2019

Nghiên cứu quy trình đánh giá tác động ức chế HMG-CoA reductase in vitro và in vivo -ứng dụng để khảo sát tác động của curcumin

15/12/2019

Nghiên cứu rối loạn lipid máu ở cán bộ công an có tăng huyết áp nguyên phát

01/09/2008

Nghiên cứu mối liên quan giữa kháng sinh insulin với béo phì và rối loạn lipid máu ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2

02/01/2008