SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Kiểm tra lao phổi không cần chụp X-quang

23/11/2012

Nghiên cứu mối tương quan giữa liều điều trị và nồng độ thuốc chống lao trong huyết tương bệnh nhân lao phổi

16/07/2010

Nhận xét về kết quả phát hiện vi khuẩn lao của kỹ thuật PCR đa mồi trong lao phổi, lao màng phổi

01/04/2009

Thay đổi nồng độ yếu tố hoại tử Uα trong huyết thanh ở bệnh nhân lao phổi người già

30/12/2008

Đặc điểm hình ảnh X-quang phổi ở bệnh nhân lao phổi người già

05/09/2008

So sánh kết quả phát hiện lao phổi AFB (+) mới vơi chỉ số nguy cơ nhiễm lao tại tỉnh Nam Định

17/07/2008

Nghiên cứu đặc điểm cận lâm sàng lao phổi ở phụ nữ thai nghén tại một số bệnh viện ở Hà Nội

06/05/2008

Nhận xét kết quả điều trị lao phổi mới AFB(+) có HIV(+)

28/04/2008

Nghiên cứu kháng thuốc của lao phổi tái phát

07/04/2008

Nghiên cứu đặc điểm cận lâm sàng lao phổi mới AFB (+) có HIV (+)

25/03/2008