SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Mô hình trồng hoa lan cắt cành Mokara và Dendrobium

18/07/2018

Mô hình sản xuất lan Mokara

20/02/2019

Mô hình xử lý bảo quản và đóng gói hoa lan cắt cành phục vụ xuất khẩu

24/07/2018

Mô hình nhân giống Lan Mokara

04/07/2018