SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Lấy cảm hứng từ lá sen để làm sạch bụi trên các tấm pin mặt trời

18/12/2019

Quy trình chế biến làm sạch tổ yến

14/09/2018

Kiểm soát lục bình trên hệ thống kênh rạch tại thành phố Hồ Chí Minh bằng bọ vòi voi Neochetina eichhorniae

22/04/2018

Sáng chế mới tại TP.HCM

28/02/2018

Thiết bị làm sạch trực tiếp kim phun trên động cơ đốt trong

06/05/2015

Triển lãm sách “Đất nước thống nhất”

27/04/2015

Hoàn thiện hệ thống phun hạt mài lưu cao tốc

26/07/2014

Làm sạch phin lọc dầu động cơ tua-bin của tàu chiến bằng siêu âm

17/06/2014

Xây dựng trung tâm khử độc dioxin tại Đà Nẵng

26/02/2013

Nước quá sạch cũng có hại

30/01/2013