SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Thiết bị làm mát tuần hoàn độ chính xác cao W-5030

06/12/2019

Loại vải có thể làm mát hoặc cách nhiệt tùy theo môi trường

19/02/2019

Công nghệ sản xuất điện và làm mát 2 trong 1 từ bức xạ hồng ngoại và ánh sáng mặt trời.

22/11/2018

Lắp quạt điện trong quần

24/08/2012

Sắp xuất hiện loại áo khoác “biết” làm mát cơ thể

21/05/2012

Đi bộ ngoài không gian khắc phục sự cố trạm ISS

04/08/2010