SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Chế tạo thành công thiết bị phục vụ công tác đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật ô tô

17/05/2021

Kỹ thuật ẩn danh bảo vệ tính riêng tư cho dữ liệu mở

12/05/2021

Đánh giá kết quả sớm điều trị vỡ lách chấn thương bằng phương pháp làm tắc mạch

12/05/2021

Phát hiện nhanh vi khuẩn Salmonella trên thực phẩm bằng kỹ thuật LAMP

22/04/2021

Hoàn thiện quy trình phân tích hàn the (borate) bằng kỹ thuật ICP-OES và khảo sát hàm lượng hàn the trong một số loại thực phẩm trên địa bàn TP.HCM

14/04/2021

Nghiên cứu gen nguy cơ ở bệnh nhân Alzheimer Việt Nam bằng kỹ thuật giải trình tự thế hệ mới

22/03/2021

Kỹ thuật lên men sinh khối nấm Thượng hoàng

15/03/2021

Kỹ thuật điện phân mới ứng dụng cho pin kim loại lithium có mật độ năng lượng cao

19/02/2021

112 kỹ sư Việt Nam được trao chứng chỉ Kỹ sư chuyên nghiệp tại Cafeo 38

24/11/2020

Dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu khoa học KTest

21/10/2020