SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Kiểm soát tình trạng thay đổi độ sâu trong gây mê bằng phương pháp trí tuệ nhân tạo

28/12/2020

Thiết bị kiểm soát mùi sử dụng khí nén airpro ACU.25

09/12/2020

Thu nhận, xác định cấu trúc và đánh giá khả năng kiểm soát béo phì của chất nhầy hạt é (Ocimum basilicum Lamiaceae)

29/10/2020

Sử dụng phage kiểm soát dịch bệnh cây trồng

15/05/2020

Mô hình luân canh cây trồng kiểu mới giúp chống lại sâu bệnh

20/01/2020

Kiểm soát tuyến trùng nang đậu nành

19/04/2019

Tiết kiệm nước tưới, phân bón bằng chế phẩm giữ ẩm GAM – Sorb

19/10/2018

Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng kiểm soát bệnh đốm trắng và hoại tử gan tụy

10/08/2018

Kiểm soát lục bình trên hệ thống kênh rạch tại thành phố Hồ Chí Minh bằng bọ vòi voi Neochetina eichhorniae

22/04/2018

Tạo thực vật kháng côn trùng bằng can thiệp RNA

06/12/2017