SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Việt Nam bắt đầu một kỷ nguyên UAV

22/05/2013

Chợ công nghệ và thiết bị TP.HCM (tháng 7/2012)

25/07/2012

Công nghệ sản xuất bột cà rốt để chế biến các loại thực phẩm chức năng

13/10/2010

Sáng chế liên quan đến xử lý nước

13/10/2010

Sáng chế liên quan đến xử lý nước

13/10/2010

Kết quả nghiên cứu KH&CN tại TP.HCM: lĩnh vực Bảo hộ lao động và Y khoa

13/10/2010

Kết quả nghiên cứu KH&CN tại TP.HCM: lĩnh vực Bảo hộ lao động và Y khoa

13/10/2010

Lò đốt rác hạn chế chất thải dioxin sử dụng công nghệ không béc đốt.

13/10/2010

TechMart TP.HCM: Thiết bị trừ sâu và sản xuất phân bón của Trung Quốc. Máy Ozone sản xuất tại Việt Nam

13/10/2010

Robot hút hụi tự động

13/10/2010