SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Miếng dán giúp phát hiện kháng thể Covid-19 đến từ Mỹ

08/02/2021

Chủ động sản xuất kháng thể IgY ngừa bệnh tay chân miệng

14/02/2019

Giới thiệu kết quả nghiên cứu KH&CN, TP.HCM 12/2013

11/12/2013

Mỹ: Phát hiện kháng thể mới điều trị 7 loại ung thư

05/04/2012

Tìm thấy kháng thể chống lại 30 chủng cúm

19/08/2011

Thấy siêu kháng thể chống lại chủng virus cúm A

04/08/2011

Toàn cảnh công nghệ thế giới năm 2010 (Phần 1)

04/03/2011

Phát hiện một loại kháng thể có khả năng cầm máu

03/11/2009

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và xác định kháng thể kháng cầu nối desmosomes trong bệnh pemphigus

13/04/2009

Tạo tế bào nấm men mang kháng nguyên virút H5N1 và kiểm chứng khả năng tạo kháng thể đặc hiệu

05/01/2009