SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nhóm kháng sinh mới chống lại nhiều loại vi khuẩn

01/02/2021

Nghiên cứu xử lý tồn dư trong nước của một số chất kháng sinh phổ biến trong nuôi trồng thủy sản bằng vật liệu carbon trên cơ sở khung cơ kim (Fe-MIL-53)

29/04/2020

Thêm bước tiến trong cuộc chiến giữa thuốc kháng sinh và vi khuẩn kháng thuốc

26/12/2019

Tình trạng kháng kháng sinh đang tăng mạnh trong vật nuôi

19/10/2019

Phương pháp tạo lanthipeptide kháng khuẩn hiệu suất cao

13/07/2019

Tình trạng kháng kháng sinh có thể lan rộng từ các nhà máy xử lý nước thải

16/03/2019

Tình trạng và sự nguy hại của vi khuẩn kháng colistin tại các nước đang phát triển

28/12/2018

Sự ra đời của thuốc kháng sinh hiệu quả gấp 500 lần so với các loại thuốc hiện có.

26/09/2018

Phương pháp trắc quang xác định lượng kháng sinh Fluoroquinolone trong tôm và nước ao nuôi tôm

03/07/2018

Sử dụng kháng sinh cho động vật gia tăng trước năm 2030

08/02/2018