SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Thúc đẩy khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ sở hữu công nghiệp

14/04/2021

Đưa công nghệ mới vào ngành khai thác xa bờ

14/05/2018

Sáng tạo dựa trên tri thức đối tác

20/07/2019

Hướng dẫn điện tử về sử dụng và khai thác thông tin sáng chế

30/01/2020

Hội thảo sáng 27/11/2018: "Công nghệ tuyển khoáng và xử lý chất thải rắn"

22/11/2018

Quy định đối với cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ

02/10/2017

Sáng chế chống ngập

12/10/2015

Ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát đến độ ổn định của bờ sông, đoạn hạ lưu cầu Mỹ Thuận

04/11/2014

Phát triển nghề nuôi yến: Cần sự tham gia của nhà khoa học

27/10/2014

Nhật Bản thống nhất cùng Việt Nam khai thác đất hiếm

19/07/2013