SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị u lympho ác tính không Hodgkin tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108

31/12/2008

Đánh giá kết quả điều trị 40 trẻ tuổi vị thành niên bị rối loạn trầm cảm

17/12/2008

Một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật 135 bệnh nhân ung thư đại tràng trái

03/11/2008

Kết quả điều trị cắt ruột thừa nội soi bằng kỹ thuật 2 trô ca

22/10/2008

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị bệnh tắc ruột sau mổ

08/01/2008