SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Xử lý bảo quản xoài, thanh long bằng hơi nước nóng

11/11/2020

Khử mùi dầu thực vật bằng hơi nước

16/01/2020

TechMart TP.HCM: công nghệ trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm

20/12/2011

Điện địa nhiệt - Nguồn năng lượng vô tận

22/08/2010

Sản xuất nước bổ dưỡng từ cây lô hội

21/08/2010

Khánh thành nhà máy xử lý hơi nhiệt đầu tiên ở VN

23/07/2009

Những khả năng sử dụng hơi nước tiết kiệm và có hiệu quả trong sản xuất công nghiệp

09/09/2008

Sự không ổn định của dòng khí tăng cường quá trình hỗn hợp hơi nước – không khí trên mô hình thực nghiệm buồng tạo hỗn hợp buồng đốt tăng lực động cơ Tuabin phản lực

08/09/2008

Ảnh hưởng của hơi nước đến hoạt tính của một số xúc tác oxit kim loại trong phản ứng oxi hóa hoàn toàn p-Xylen

23/04/2008