SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Khu CNC Hòa Lạc: Môi trường đầu tư tiềm năng đối với các nhà đầu tư Hàn Quốc

12/07/2017

Khai trương Làng phần mềm đầu tiên tại Khu CNC Hòa Lạc

18/11/2013

Tập đoàn Kubota tìm hiểu cơ hội đầu tư và hợp tác tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

05/02/2013

Đoàn cán bộ Bộ Khoa học và Công nghệ Lào thăm và làm việc với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

27/10/2012

Trao chứng nhận đầu tư cho Dự án “Khu Giải trí và Thể dục thể thao”

08/10/2012

Mối tương quan giữa công nghiệp CNC với hoạt động R&D trong các khu CNC

22/05/2012

Các khu công nghệ cao tại Việt Nam, cái gì là khó nhất?

06/04/2012

Đoàn Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quốc gia Achentina thăm Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

23/02/2012

61 dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

10/01/2012

10 triệu USD đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị y tế tại Khu Công nghệ cao Hoà Lạc

22/11/2011