SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Công nghệ tạo hạt Nano Calcium Phosphate

24/07/2019

Giới thiệu kết quả nghiên cứu KH&CN, TP. HCM 6/2015

10/06/2015

Tái tạo xương bằng các hạt nano từ tính

01/12/2014

Nghiên cứu ảnh hưởng của khuôn mềm CTAB đến hình dạng hạt nano vàng

13/01/2014

Giới thiệu kết quả nghiên cứu KH&CN tại TP. HCM: chế tạo hạt nano chitosan, đánh giá chất lượng nước sông Sài Gòn và sản xuất viên nhiên liệu làm chất đốt.

05/07/2012

"Nhà máy" sản xuất thuốc ung thư ngay trong cơ thể

12/04/2012

Thiết bị giám sát cấy dưới da

28/06/2011

Chế tạo thành công nhựa tự phân hủy từ ngô, sắn

06/12/2010

Hạt nanô chữa bệnh và quan điểm y khoa

20/08/2010