SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Phòng chống mọt gạo bằng vi nhũ tương (Chitosan – dầu neem – dầu vỏ hạt điều)

21/08/2020

Hệ thống bóc vỏ hạt điều hai đầu thổi

08/06/2020

Điều chế cardanol từ vỏ hạt điều định hướng ứng dụng trong chống ăn mòn kim loại

19/01/2019

Ảnh hưởng của chất điều tiết sinh trưởng đến năng suất, chất lượng củ nghệ vàng N8 tại một số tỉnh phía Bắc

12/09/2018

Sáng chế Việt mới (F5)

27/10/2016

Những điều cần biết khi nhập khẩu hàng hóa

08/09/2014

TechMart TP.HCM: công nghệ trong lĩnh vực sản xuất bánh tráng, đóng gói trà túi lọc, bóc vỏ lụa

22/03/2012

Kết quả nghiên cứu KH&CN tại TP HCM: lĩnh vực y tế, công nghệ hóa học và kỹ thuật nông nghiệp

05/10/2011

Kết quả nghiên cứu KH&CN tại TP HCM: lĩnh vực y tế, công nghệ hóa học và kỹ thuật nông nghiệp

05/10/2011

Sáng chế thiết bị sấy nông sản

03/08/2010