SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Các công nghệ sấy tiên tiến dùng cho nông sản có giá trị cao

07/12/2020

Lưu giữ hương vị của trái cây bằng công nghệ sấy thăng hoa

29/07/2020

Công nghệ sấy mới và bộ kit SARS-CoV-2 nhận Giải thưởng Bảo Sơn

30/06/2020

Thông tư tháo gỡ khó khăn về ghi nhãn hàng hóa cho doanh nghiệp

28/11/2019

Giải pháp xác thực hàng hóa bằng công nghệ IDLOGIQ

01/10/2019

Công nghệ xác thực hàng hóa IDLOGIQ

01/07/2019

Con dê qua góc nhìn thông tin khoa học và công nghệ

24/02/2015

Công nghệ và thiết bị sấy FD trong chế biến thực phẩm

03/12/2014

Khóa điện tử thông minh giám sát vận chuyển hàng hóa

17/07/2014

Tivi và đầu thu số phải dán logo số hóa truyền hình

28/02/2014