SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nghiên cứu tỷ lệ nhiễm, tính kháng kháng sinh của streptococcus pneumoniae và haemophilus influenzae gây viêm phổi ở bệnh nhi đặt ống nội khí quản tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ

13/11/2008