SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

TPHCM và VNPT phối hợp xây dựng hạ tầng số, nền tảng số

29/03/2021

Hội thảo chuyên đề: “Phát triển hạ tầng số và công nghệ số nền tảng cho đô thị thông minh”

27/10/2020

Mở rộng hệ thống tiếp nhận thông tin sự cố hạ tầng kỹ thuật địa bàn TP.HCM

18/01/2018

Ảo hóa hạ tầng – giải pháp hiệu quả cho doanh nghiệp

05/08/2016

Giới thiệu kết quả nghiên cứu KH&CN, TP. HCM 9/2015

11/09/2015

Công nghệ mới ứng dụng cho xây dựng - hạ tầng - giao thông

10/06/2015

Giới thiệu kết quả nghiên cứu KH&CN, TP. HCM 6/2014

23/06/2014

GIS 3D CITY: Giải pháp mới cho quản lý hạ tầng đô thị 

09/05/2013

Lắp đặt hệ thống kiểm tra “sức khỏe” cầu Cần Thơ

01/04/2013

Phát triển hạ tầng thông tin: Cần chính sách đột phá

22/01/2013