SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nữ tiến sĩ tạo giống lúa chịu mặn

03/02/2020

Viện Lúa ĐBSCL hợp tác phát triển giống lúa bền vững

26/12/2019

Nỗ lực tạo ra giống lúa mới có năng suất cao tại Brazil

11/06/2018

Đánh giá chất lượng và đa dạng di truyền của một số giống lúa địa phương Việt Nam

13/05/2015

Bắc Kạn: bảo tồn giống lúa nếp bản địa quý hiếm

26/10/2013

Nghệ An: Nghiên cứu thành công giống lúa thảo dược

29/03/2013

Bắc Kạn: Kết quả bước đầu thực hiện đề tài “Phục tráng và phát triển giống lúa Khẩu Nua Lếch tại huyện Ngân Sơn”

06/03/2012

Phân tích mùi thơm bằng kỹ thuật chỉ thị phân tử trên giống lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long

03/12/2010

Vĩnh Phúc: Sản xuất thành công giống lúa chất lượng cao HT1

07/07/2010

Nghiên cứu xác định vùng nhân dòng bất dục và sản xuất hạt lúa lai F1 hệ hai dòng ở Việt Nam

25/06/2010