SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Kết hợp các nhóm robot khác nhau để lập mô hình quá trình biến đổi của môi trường

04/05/2021

Giám sát và cảnh báo cháy tự động bằng công nghệ IoT

04/05/2021

JICA hỗ trợ giám sát phát thải khí nhà kính của hệ thống đường sắt đô thị

07/11/2019

Thiết bị giám sát hành trình tàu cá đa chức năng: Giải pháp giá rẻ cho ngư dân

07/04/2020

Nghiên cứu triển khai tích hợp hệ thống giám sát biến đổi khí hậu cho mạng lưới quan trắc môi trường TP.HCM

31/12/2019

Xây dựng WebGIS tính toán chỉ số chất lượng nước và chất lượng không khí TP.HCM

21/12/2019

Nhận diện phản ứng của thị trường qua môi trường mạng

20/11/2019

Giải pháp quan trắc môi trường tự động

17/06/2019

Sáng chế mới tại TP.HCM

18/05/2019

Hệ thống giám sát, cảnh báo và điều khiển tự động chất lượng nước nuôi trồng thủy sản eAQUA

13/05/2019