SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Điều khiển chân giả bằng ý thức

12/05/2021

Nhờ AI và camera, khung xương di động giúp người khuyết tật di chuyển

22/04/2021

Help 114: báo cứu hộ khẩn cấp tức thời trên smartphone

30/03/2021

Động lực mới từ chuyển đổi số

25/03/2021

Kính áp tròng AR hỗ trợ cải thiện thị lực cho người khiếm thị

10/03/2021

Giải pháp tương tác giữa nhà trường - phụ huynh qua App và Dashboard

02/03/2021

BravoHR: giải pháp quản lý nhân sự bắt nguồn từ xây dựng văn hóa doanh nghiệp

01/12/2020

Các giải pháp phòng trừ tổng hợp bệnh chân móng trên bò sữa

20/11/2020

Giải pháp phát triển các Trung tâm đổi mới công nghệ

22/10/2020

Xu hướng công nghệ năng lượng của thế giới trong tương lai và giải pháp công nghệ năng lượng tiếp theo của Việt Nam

19/09/2020