SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Thiết bị tạo dung dịch diệt khuẩn trong chế biến thực phẩm KKA-20

05/11/2020

Bảo quản hoa tươi bằng nước ion đồng

18/05/2020

Phương pháp xử lý hạt ngô giống bằng dung dịch nano kim loại

02/01/2020

Thiết bị điều chế dung dịch Anolyte

08/11/2019

Sáng chế Việt mới (F5)

27/10/2016

Sáng chế Việt mới (F1)

02/06/2016

Chợ công nghệ và thiết bị TP.HCM (tháng 8/2012)

17/08/2012

Không nên sử dụng "viên tiết kiệm xăng"

14/02/2012

Giới thiệu kết quả nghiên cứu KH&CN tại TP.HCM: ứng dụng trong lĩnh vực hóa-sinh

20/08/2010

Giới thiệu kết quả nghiên cứu KH&CN tại TP.HCM: ứng dụng trong lĩnh vực hóa-sinh

20/08/2010