SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Kỹ thuật ẩn danh bảo vệ tính riêng tư cho dữ liệu mở

12/05/2021

Tạp chí Khoa học máy tính Việt Nam được đưa vào danh mục SCOPUS

07/05/2021

Trung tâm dữ liệu đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn quốc tế về thiết kế và xây dựng

16/04/2021

Thi ứng dụng AI phát hiện điểm bất thường trên ảnh X-quang lồng ngực người Việt

08/04/2021

Nền tảng giám sát an toàn thông tin giúp doanh nghiệp yên tâm chuyển đổi số

24/03/2021

Nghiên cứu công cụ ứng dụng trên hệ thống máy tính và xử lý dữ liệu lớn

15/03/2021

Hội thảo “Bảo hộ dữ liệu thử nghiệm nông hóa phẩm” trong khuôn khổ phi dự án “Hỗ trợ thực thi Hiệp định CPTPP trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ”

08/03/2021

Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia: Nâng cao quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất

04/12/2020

Ý tưởng giúp giảm thiểu kích cỡ tập dữ liệu dùng để đào tạo hệ thống AI

28/10/2020

Quản lý dữ liệu thông minh hướng để phát triển vững mạnh, hiện đại

01/10/2020