SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nghiên cứu mô hình dự báo tác động của biến đổi khí hậu tại TP.HCM

10/03/2021

Ứng dụng biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng tự động trên nền công nghệ IoT

08/12/2020

Các nhà địa chất Hoa Kỳ phát triển các công nghệ mới để cải thiện dự báo động đất và sóng thần

27/11/2019

Xây dựng hệ thống nghiệp vụ dự báo mưa lớn hạn cực ngắn trên địa bàn TP.HCM

17/01/2020

Mô hình dự báo sớm dịch sốt xuất huyết dựa vào Google Trends tại Thành phố Hồ Chí Minh

28/10/2019

Thuật toán dự báo rối loại protein phù hợp

01/08/2019

Xây dựng quy trình cảnh báo mưa lớn cho TP.HCM phục vụ dự báo ngập

19/08/2019

Tính toán hiệu năng cao giúp dự báo thời tiết sớm

09/12/2015

Quản lý nhu cầu giao thông TP. Hà Nội dưới ảnh hưởng của cấu trúc không gian đô thị

13/05/2015

TOÀN CẢNH KH&CN THẾ GIỚI NĂM 2014

10/02/2015