SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Ứng dụng máy học trong nghiên cứu chế tạo pin lithium

23/03/2021

Nghiên cứu quy hoạch hệ thống chiếu sáng công cộng bằng đèn LED ở TP.HCM

22/03/2021

IOC - Tiền đề quan trọng xây dựng chính quyền điện tử

18/03/2021

Đưa AI thành công nghệ cốt lõi cho sự phát triển

11/03/2021

Công nghiệp vi mạch tạo nền tảng cho nhiều ngành công nghệ phát triển

26/02/2021

Từ dữ liệu người đi xe buýt, hướng đến cải thiện hệ thống giao thông công cộng bằng AI

28/11/2020

Một số giải pháp IoT phục vụ đô thị thông minh

27/11/2020

Ứng dụng vi cơ điện tử và vật liệu tiên tiến xây dựng đô thị thông minh

19/11/2020

Cửa thu nước có lưới chắn rác chống trộm và van ngăn triều có hệ thống phao

12/11/2020

Thiết bị quan trắc ngập lụt đô thị

28/10/2020