SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

IOC - Tiền đề quan trọng xây dựng chính quyền điện tử

18/03/2021

Đưa AI thành công nghệ cốt lõi cho sự phát triển

11/03/2021

Công nghiệp vi mạch tạo nền tảng cho nhiều ngành công nghệ phát triển

26/02/2021

Từ dữ liệu người đi xe buýt, hướng đến cải thiện hệ thống giao thông công cộng bằng AI

28/11/2020

Một số giải pháp IoT phục vụ đô thị thông minh

27/11/2020

Ứng dụng vi cơ điện tử và vật liệu tiên tiến xây dựng đô thị thông minh

19/11/2020

Hội thảo chuyên đề: “Phát triển hạ tầng số và công nghệ số nền tảng cho đô thị thông minh”

27/10/2020

Ra mắt không gian sáng tạo và trải nghiệm chuyển đổi số TPHCM

14/10/2020

Mỹ hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh cho TPHCM

29/08/2020

TP.HCM hướng đến điều hành y tế, giáo dục thông minh

13/02/2020