SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nghiên cứu mức độ phát thải PCDD/F từ lò đốt chất thải y tế tại khu vực TP.HCM.

17/07/2018

Xây dựng trung tâm khử độc dioxin tại Đà Nẵng

26/02/2013

Hoàn thành tẩy rửa dioxin tại Đà Nẵng vào năm 2016

29/09/2012

Bắt đầu tẩy độc dioxin ở sân bay Đà Nẵng

10/08/2012

Lò đốt rác hạn chế chất thải dioxin sử dụng công nghệ không béc đốt.

13/10/2010

Chất da cam tiếp tục đầu độc nhiều thế hệ ở Việt Nam

21/12/2009

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học phân tử của ba chủng vi khuẩn sử dụng 2,4-D phân lập từ đất nhiễm chất diệt cỏ chứa dioxin tại Đà Nẵng

10/03/2008

Nghiên cứu khả năng phân hủy dioxin và phân loại gien mã hóa dioxin dioxygienaza của hỗn hợp chủng vi khuẩn kị khí không bắt buộc SETDN20 từ đất nhiễm độc hóa học tại Đà Nẵng

07/03/2008