SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nghiên cứu tác dụng trên ký sinh trùng sốt rét của thuốc phối hợp dihydroartemisinin – piperaquin

19/11/2008

Nghiên cứu định lượng artesunat nguyên liệu khi có các tạp chất dihydroartemisinin và/hoặc acid succinic bằng phương pháp sắc ký lỏng hiêu năng cao

06/03/2008

Nghiên cứu ảnh hưởng của thuốc sốt rét phối hợp dihydroartemisinin – piperaquin đến quá trình sinh sản của chuột nhắt trắng

03/03/2008