SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Chương trình hợp tác công nghệ "Sản xuất xe phun thuốc trừ sâu tự hành"

05/09/2020

Tủ điện điều khiển chiếu sáng tự động

04/01/2020

Giải pháp điều khiển thông minh cho chiếu sáng công nghiệp

02/08/2019

Hệ thống giám sát, cảnh báo và điều khiển tự động chất lượng nước nuôi trồng thủy sản eAQUA

13/05/2019

Hội thảo chuyên đề "Giải pháp điều khiển thông minh cho chiếu sáng công nghiệp"

12/11/2018

Công nghệ mới giúp điều khiển TV bằng giọng nói.

18/09/2018

Hệ thống xử lý nước chạy thận nhân tạo

02/12/2017

Giải pháp mới cho doanh nghiệp và nông nghiệp hiện đại

11/11/2017

Công nghệ và thiết bị sẵn sàng chuyển giao, tháng 1&2/2017

21/03/2017

Sáng chế Việt mới (F4)

06/09/2016