SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Công ty CP Hóa chất cơ bản Miền Nam: Nghiên cứu sản xuất thành công chế phẩm bột khử khuẩn Chloramine B

22/04/2021

Vải diệt khuẩn trên cơ sở nano bạc - ứng dụng trong y tế và vệ sinh cá nhân

09/12/2020

Thiết bị tạo dung dịch diệt khuẩn trong chế biến thực phẩm KKA-20

05/11/2020

Đèn diệt khuẩn bằng bức xạ tia cực tím

05/11/2020

Thiết bị sàn rung UVC-LEDs diệt khuẩn cho nông sản sau thu hoạch

19/06/2020

Độc tố mới cản trở sự phát triển của vi khuẩn

13/11/2019

VPI sản xuất nước rửa tay khô diệt khuẩn tới 99,99%

07/02/2020

Nghiên cứu chế tạo tổ hợp vật liệu màng ZnO/TiO2 biến tính Ag định hướng ứng dụng khử khuẩn

09/12/2019

Diệt khuẩn hiệu quả, an toàn và tiết kiệm năng lượng với đèn UV

27/09/2019

Máy sản xuất nước, máy xử lý nước công nghệ mới thu hút nhiều quan tâm của doanh nghiệp

30/03/2018