SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Thu thập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn phân giải chlorpyrifos

18/03/2019

Sáng chế phòng trừ côn trùng

16/11/2012

Đánh giá độ nhạy cảm với hóa chất diệt côn trùng của muỗi truyền bệnh sốt dengue/sốt xuất huyết dengue Aedes Aegypti ở một số tỉnh/thành phố Việt Nam, 2006

04/01/2008