SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

25 Sáng chế hay nhất do Tạp chí Time đánh giá

20/02/2015

Sáng chế về tiết kiệm điện

23/04/2013

Hệ thống sạc điện không dây cho xe bus

09/03/2013

Giã từ cáp nguồn

21/02/2013

Bóng đá kiêm máy phát điện

21/06/2012

Đức phát minh hệ thống truyền điện không dây dẫn

11/04/2012

Điện không gian

23/11/2010