SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Bào chế mỹ phẩm gel Dương cam cúc – Liposomes hỗ trợ điều trị da bị viêm và dị ứng

01/10/2019

Bào chế mỹ phẩm gel dương cam cúc hỗ trợ điều trị viêm da dị ứng.

21/06/2018

Mũi điện tử biết dò chất gây dị ứng

22/10/2012

Đánh giá kết quả phản ứng phân hủy tế bào mastocyte và phản ứng tiêu bạch cầu đặc hiệu trên nhiễm độc da dị ứng thuốc

31/07/2008

Nghiên cứu đánh giá tác dụng điều trị viêm mũi dị ứng của một loại thuốc xịt mũi có nguồn gốc từ dược liệu

04/02/2008

Khảo sát tỷ lệ bệnh viêm mũi xoang dị ứng tại phòng khám tai mũi họng Khoa khám Bệnh Viện Quân Y 103

09/01/2008