SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Ứng dụng công nghệ hiện đại để bảo tồn di tích

02/06/2016

Khảo sát khảo cổ học phục vụ quy hoạch, xây dựng và phát triển huyện Cần giờ TP.HCM

18/12/2013

Bảo tồn di tích cố đô Huế qua cơ sở dữ liệu 3D

25/10/2013

Mộ táng thời kim khí ở khu vực tỉnh Long An ngày nay (qua hai di tích An Sơn và Gò Ô Chùa)

10/01/2013

Phục hồi di tích Chăm bằng công nghệ nano

13/11/2012

Hướng dẫn quy trình khảo sát và thi công bảo tồn di tích đền tháp Chămpa

10/01/2008