SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Kỹ thuật test nhanh mới, chỉ cần 20 phút để chẩn đoán COVID-19

20/08/2020

Startup Go-ixe: vận tải thông minh với công nghệ Việt

04/10/2018

Giải pháp quản lý và thu phí đỗ xe qua thiết bị di động

29/11/2019

Hệ thống xử lý rác thải di động

16/08/2019

Hội thảo giới thiệu “Hệ thống xử lý rác thải di động”

11/01/2019

Nguyên nhân của chứng rối loạn giấc ngủ khi sử dụng thiết bị di động

03/12/2018

Sáng chế mới tại TP.HCM

26/01/2018

Thùng rác di động thông minh

13/03/2015

Quét mã vạch trên thẻ bằng điện thoại di động và ứng dụng trong điểm danh

03/03/2015

TOÀN CẢNH KH&CN THẾ GIỚI NĂM 2014

10/02/2015