SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nghiên cứu quy hoạch hệ thống chiếu sáng công cộng bằng đèn LED ở TP.HCM

22/03/2021

Ứng dụng hệ thống chiếu sáng đơn sắc trong nhân giống sản xuất cây bá bệnh (Eurycoma longifolia)

17/11/2020

Độ ổn định của đèn LED bằng perovskite khả quan hơn

19/05/2020

Đèn LED dùng cho nhà kính cần có tiêu chuẩn

17/01/2020

Đèn đọc phim X-quang sử dụng công nghệ đèn LED

03/01/2020

Giải pháp tiết kiệm năng lượng cho chiếu sáng công nghiệp

24/07/2019

Video: giải pháp chiếu sáng thông minh cho nhà xưởng tại Việt Nam

15/11/2018

Ảnh hưởng của chế độ chiếu sáng bằng đèn LED đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và ra hoa của cây tía tô xanh Hàn Quốc trồng thủy canh trong nhà

20/08/2018

Hệ thống đèn LED thông minh từ nguồn năng lượng mặt trời và lưới điện kết hợp trong điều kiện biển đảo

18/04/2018

Sáng chế Việt mới (F7)

24/02/2017