SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Vai trò của chỉ dấu sinh học CD64 & HLA- ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn

22/04/2021

Nghiên cứu ứng dụng vật liệu Geofoam xây dựng đường đầu cầu trên đất yếu ở TP.HCM

05/04/2021

Ứng dụng tinh dầu và màng bao trong bảo quản thực phẩm

21/12/2020

Nghiên cứu chế tạo bộ kít đánh dấu tế bào sử dụng chấm lượng tử CdSe/ZnS

21/12/2020

Mối liên quan nhân quả và tối ưu hóa quy trình chiết xuất Dâm dương hoắc

06/12/2020

Chip máy tính hai đầu mới

17/11/2020

Công nghệ trích ly tinh dầu thảo mộc bằng CO2 siêu tới hạn

17/11/2020

Hệ thống xử lý nước thải G-ace+

04/11/2020

Thiết bị chưng cất phân tử

05/11/2020

Phòng chống mọt gạo bằng vi nhũ tương (Chitosan – dầu neem – dầu vỏ hạt điều)

21/08/2020