SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Bước đầu nghiên cứu chuyển gene kháng tuyến trùng sưng rễ trên cây đậu nành

11/08/2020

Sản phẩm cải thiện tăng trưởng và miễn dịch cho tôm

27/12/2019

Ảnh hưởng của chiếu xạ tia Gamma (Co60) đến khả năng tạo biến dị của giống đậu tương DT2012

27/05/2020

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm mới ứng dụng cho thuốc điều trị ung thư

22/04/2019

Tạo β - glucosidase siêu chịu nhiệt tái tổ hợp từ cổ khuẩn Pyrococcus furiosus trong Escherichia coli để sản xuất isoflavone từ đậu nành

15/06/2019

Nghiên cứu các điều kiện thích hợp cho chuyển gen trên cây đậu nành sử dụng vi khuẩn Agrobacterium rhizogenes

03/05/2019

Kiểm soát tuyến trùng nang đậu nành

19/04/2019

Quy trình kỹ thuật canh tác giống đậu nành HLĐN29 cho vùng Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long

13/08/2018

Nghiên cứu sản xuất sữa giá trị sinh học cao

21/03/2017

Sáng chế với hạt đậu nành

13/08/2014